Inschrijven

Voor de inschrijving van kind(eren) krijgen de ouders/verzorgers rondleiding binnen de opvang door de leidinggevende en of de manager. Deze rondleiding proberen wij zodanig in te plannen dat het niet in de rust/slaap en eet tijden van de kinderen gebeuren. Ouders/ verzorgers krijgen na afloop van de rondleiding de mogelijkheid om antwoorden te krijgen op hun vragen en informatie erover. Vervolgens geven wij de ouders/verzorgers een inschrijf formulier mee samen met ons pedagogisch beleidsplan en indien gewenst nog extra informaties, zodat het rustig doorgenomen kan worden thuis . Indien gewenst kunnen wij dit ook mailen naar de ouders/verzorgers. Ook kunnen de ouders/verzorgers online inschrijving doen en diverse informatie over de Kinderopvang De Groei en Bloei vinden. Bij inschrijven van het kind kunnen de ouders/verzorgers aangeven in de inschrijfformulier welke dagen of dagdelen er gewenst is voor opvang en soort opvang. Ook kunnen ze de wetenswaardigheden over hun kind schrijven. Er zijn vragen over eventuele medische aandoeningen of allergieën van het kind waarmee we intern rekening kunnen houden. De inschrijf formulier kan vragen bevatten die ouders/verzorgers eventueel niet prettig zullen vinden te beantwoorden. Dit kunnen wij begrijpen, maar het gaat om uw kind en dat het in vertrouwelijke opvang wordt geplaatst. Wij hebben geheimhoudingsplicht (zie ’Veiligheid en geheimhoudingsplicht’. Vragen hierdoor de ouders/verzorgers om gerust deze vragen te beantwoorden, zodat wij rekening kunnen houden met de bijzonderheden (gezondheid/emotie/beperking) van het kind en hiermee voorzichtig kunnen omgaan. Ieder kdv kind heeft eigen bakje waarin eigen spullen worden bewaard, zoals speentje, kleding etc. Wij vragen hierdoor de ouder/verzorger om een soort pasfoto van het kind die op eigen bak wordt geplaats.

Bij start van de opvang vragen wij de ouders/verzorgers van het kdv kind om eigen spullen mee te brengen, zoals speentje, flesje, slofjes, slaapzak, extra kleding en eventueel waar het kind aan gehecht is zoals een poppetje/beertje, slabbertje/doekje etc. Deze spullen kunnen dagelijks terecht in een bakje waarop de foto en naam van het kind staat. Bij afhaal kunnen dezen spullen weer meegenomen worden. Wij vragen bij komst schone kleding en gedesinfecteerde spenen en flessen mee te brengen. (zie ‘Voeding en hygiëne’).

Ook krijgt ieder kind een eigen overdracht schriftje waarin de pedagogische medewerker en de ouder/verzorger elkaar schriftelijk op de hoogte kunnen houden van aandachtspunten van het kind. Hierin kunnen ouders/verzorgers voor het brengen van het kind, hun overdacht aangeven (dit kan ook mondeling bij breng moment. Medewerker gebruikt de overdracht boekje om eigen aandachtspunten te noteren over het kind (bijvoorbeeld ook vermelding van met welk speelgoed het graag speelt) en levert deze weer bij de ouder in bij afhaal moment. Dit is een maatregel om de emotionele veiligheid van het kind en de groepsveiligheid te waarborgen.

Het eerste contact tussen de ouders/verzorgers en de kinderopvang nadat een bso kind geplaatst is, wordt gelegd tijdens de intake. Ouders worden voor deze kennismaking uitgenodigd en krijgen een rondleiding van de manager. De eerste periode van de opvang word zoveel mogelijk als eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers, de manager. Afhankelijk van de behoefte van ouders/verzorgers en kind, maar zo mogelijk toch minimaal 1 keer komt een kind wennen in de groep alvorens het echt start gaat. Vanaf de eerste dag van plaatsing is er dagelijks tijdens het halen en brengen contact met de ouder/verzorger en is er de gelegenheid over en weer informatie uit te wisselen. Mocht er door ouders/verzorgers gewenst zijn, kunnen we gebruik maken van een overdracht schriftje. Ouders/verzorgers kunnen eventuele bijzonderheden vertellen/noteren, de medewerkers vertelt/noteert bij het ophalen hoe de dag van hun kind is verlopen. Niet alle kinderen worden door ouders opgehaald, sommige kinderen mogen met toestemming van de ouders/ verzorgers (waarvoor een handtekening gezet moet worden) zelfstandig naar huis. Dan stellen we het op prijs om regelmatig hetzij telefonisch of per mail op een ander tijdstip contact te hebben.

Wanneer ouders/verzorgers of medewerker behoefte hebben aan een uitgebreider gesprek i.v.m. overdracht dan wordt hiervoor een afspraak gemaakt. Zie ‘Ouderen informatie onder kopstuk: Brengen en Afhalen’.

Wen Periode

Wij hanteren geen kosten aan de wendagen en deze zijn voor KDV kind 3 halve dagen en voor BSO kind 1 dag. Gratis wendagen zijn van toepassing na overeenkomst van opvang.

Uitschrijven:

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Wij vragen de ouders/verzorgers hiermee rekening te houden. U kunt schriftelijk een verzoek om uitschrijving doorgeven via ons  info@degroeienbloei.nl of per post naar Walt Disneyplantsoen 92, 1325 SX Almere te sturen. Zodra wij uw verzoek hebben gekregen en afgehandeld, krijgt u van ons een schriftelijk bevestiging van uitschrijving.

Kinderopvang De Groei en Bloei

Walt Disneyplantsoen 92, 1325SX Almere

KVK: 67264832

Bank: NL87INGB0007575609

Telefoon: 036-8802586

Gsm   : 06-25570790

E mail : info@degroeienbloei.nl

Ons LRKP nummers.
LRKP KDV: 174011283
LRKP BSO: 308647944