Over ons

Kinderopvang De Groei en Bloei is een nieuw startend kinderopvang voor kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) en is gelegen aan de Walt Disneyplantsoen 92, 1325 SX te Almere. Bij opstarten van het kinderopvang hebben wij ons best gedaan om een kinderopvang te creëren dat optimaal aansluit bij de wensen en werk- en leefgewoontes van ouders/verzorgers om daarmee een brug te slaan tussen hun activiteiten buitenshuis en de zorg voor hun kinderen.

Het Pedagogisch Beleidsplan en de protocollen geven richting en houvast aan de medewerkers in de omgang met kinderen van 0 tot 13 jaar en kan een bijdrage leveren aan de communicatie tussen de kinderopvang en de ouders/verzorgers. Dit Pedagogisch Beleidsplan zal door ons per kwartaal, kritisch bekeken worden en zo nodig aangevuld worden. Op deze manier zal het een goede bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze opvang. Wij richten ons op wensen van ouders/verzorgers en hun kind/eren. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de ouders/verzorgers over hen verantwoordelijkheden en over die van onze, zodat het zich in vertrouwelijke sfeer en omgeving kan voelen en vervolgens kan “bloeien”.