Visie & Misie

Visie

Wij willen kinderen verzorgen en begeleiding bieden bij hun ontwikkeling in een fijne en veilige omgeving, zonder het verstoren van hun thuis structuur.

Onze visie willen wij bereiken door de doelstelling van Freinet te handhaven. Wij zijn van mening dat kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen door zelf te kiezen waarmee het wil spelen en bezig wilt zijn. Dit leert het kind om zich te ontwikkelen en spelend wijs te worden. Hierin worden ze begeleid en geprikkeld om zich zelf te ontplooien. Wij moedigen het aan om durven initiatief te nemen door aan de vrijheid te genieten die ze thuis ook gewend zijn. Door de verschillende speel- en werkhoeken die door ons worden aangeboden, hebben de kinderen de mogelijkheid zich te richten aan wat ze het meest geïnteresseerd in zijn. Naast het leren van Nederlandse woorden, bieden wij ook de mogelijkheid om die woorden ook in het Engels te leren. Om ze het beste aan het dagelijkse leven te laten wennen, worden ze bijvoorbeeld aangemoedigd om mee te helpen met opruimen en moeten ze zich aan de tafelregels houden tijdens het eten. Overigens maken ze kennis met de buitenwereld, door bijvoorbeeld een wandeling door de buurt te maken of mee te gaan naar een kinderboerderij. Deze activiteit doen we alleen met de kinderen waarvoor akkoord is gegeven door de ouders/verzorgers. Belangrijk voor ons zijn ook de drie R’s: Rust, Reinheid en Regelmaat. In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven hoe wij onze visie in de praktijk brengen.

Missie

Wij willen dat onze naam (De Groei en Bloei) de eerste naam is die de ouders/verzorgers positief te binnen schiet zodra het over kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang gaat.

Wij zijn een startend bedrijf met ambities en gemotiveerde medewerkers. Wij willen een goede opvang bieden aan de kinderen die zowel bij de kinderen als bij de ouders/verzorgers een positief en vertrouwensgevoel achterlaat. Ook door middel dat de geborgenheid en gevoel van veiligheid voor kind en groep als geheel voorop staan. Dit willen wij bereiken door onder andere de volgende stappen uit te voeren met medewerkers:

  • Wij maken heldere afspraken met de ouders/verzorgers wat betreft de wederzijdse verplichtingen, verantwoordelijkheden en de haalbaarheid van hun eisen en wensen.
  • Wij staan open voor klachten, suggesties, complimenten (opmerkingen) en gebruiken dit om ons zelf te ontwikkelen en zo nodig aan te passen in ons beleid.
  • Wij werken met gediplomeerd pedagogisch medewerkers, in de toekomst met stagiaires en vrijwilligers.
  • Alle medewerkers (incl. kantoor personeel en houder), stagiaires en vrijwilligers van de kinderopvang hebben een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en worden periodiek gescreend.
  • Wij herzien de protocollen Veiligheid, Gezondheid en Hygiëne per kwartaal
  • Wij zijn bereid voor verder te ontwikkelen en opleidingen te volgen zodat we als kinderopvang ge update blijven
  • Wij werken met piramide methode observatielijsten, voor het observeren van kinderen.
  • Wij laten onze financiële administratie door derden uitvoeren, zodat wij ons volledig met de kinderen kunnen bezig houden.
  • Ouders/verzorgers kunnen nu nog per email, per post of op de kinderopvang informatie krijgen en ons doel is dat ouders/verzorgers (binnen een jaar) voor algemeen informatie terecht kunnen op ons website en voor informatie en overdrachten over hun kind, digitaal kunnen vinden met een beveiligd systeem.
  • Wij staan open voor klachten, suggesties en eventueel complimenten van ouders/verzorgers, ook oudercommissie zodat wij aan ons min en plus punten kunnen weten en verbeteren.